Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using it's URL and the proper URL extention.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <h2>Zadanie 1</h2>
<p>Napisz funkcję, która będzie prostą wersją gry „Kamień, papier, nożyce”. Może to być wersja polska lub angielska. Funkcja jako argumenty przyjmuje dwa stringi („kamień”, „papier” lub „nożyce”), a następnie w formie alertu podaje wynik (czyli np. wypisuje „Gracz nr 1 wygrał” – zakładamy, że gracz numer 1 to osoba, która podała pierwszy string). Jeśli do funkcji zostanie podany nieodpowiedni argument, tj. taki, który nie jest ani kamieniem, ani papierem, ani nożycami, poinformuj o tym gracza wyświetlając alert z tekstem.</p>

<h2>Zadanie 2</h2>
<p>Napisz funkcję, która jako argumenty przyjmuje ciąg liczb. Liczba argumentów może być dowolna, ale nie mniejsza niż 2 (czyli musimy do funkcji podać minimum dwie liczby). Funkcja ma na celu zwrócić liczbę, która jest największa z podanego jako argumenty zbioru. Jeśli do funkcji zostaną podane argumenty, które nie są liczbami, powinien się wyświetlić odpowiedni komunikat informujący o tym, co należy podać do funkcji (w formie alertu lub console.loga).</p>

<h2>Zadanie 3</h2>
<p>Napisz funkcję, która przyjmuje jako argument jakieś słowo. Ma ona wypisać, ile samogłosek zawiera podane słowo. Jeśli do funkcji podano argument, który nie jest typu tekstowego, należy wyświetlić odpowiedni komunikat (w formie alertu lub console.loga).</p>
       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        // zadanie 1
(function rockPaperScissors() {
  const PAPER = 'paper';
  const ROCK = 'rock';
  const SCISSORS = 'scissors';

  const determineWinner = (playerOne, playerTwo) => {
    const possibleAnswers = [PAPER, ROCK, SCISSORS];
    const mapOfWinners = {
      [SCISSORS]: [PAPER],
      [PAPER]: [ROCK],
      [ROCK]: [SCISSORS],
    }
    console.log(`Player 1 threw: ${playerOne}`);
    console.log(`Player 2 threw: ${playerTwo}`);

    if (!possibleAnswers.includes(playerOne) || !possibleAnswers.includes(playerTwo)) {
      throw new Error('Error. You can choose between rock, scissors or paper.');
    }

    if (playerOne === playerTwo) {
      return 'Draw';
    }

    const winPossibilityForPlayerOne = mapOfWinners[playerOne];
    if (winPossibilityForPlayerOne.includes(playerTwo)) {
      return 'Player 1 won!';
    } else {
      return 'Player 2 won!';
    }
  }
  console.log(determineWinner(PAPER, SCISSORS));
  console.log(determineWinner(SCISSORS, SCISSORS));
  console.log(determineWinner(ROCK, SCISSORS));
})();

// zadanie 2
function maxNumber(...numbers) {
  if (numbers.length < 2) {
    throw new Error('You must enter 2 or more numbers.');
  };

  if (!(numbers.every((num) => !isNaN(num)))) {
    throw new Error('Arguments must be numbers!');
  }

  return Math.max(...numbers);
}
console.log(maxNumber(2, 34, 57, 5));

// zadanie 3
function checkVowel(word) {
  const newWord = [...word];
  const vovels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'ó', 'y', 'ą', 'ę'];

  if (typeof word !== 'string') {
    throw new Error('It is not a word!');
  }

  return newWord.reduce((sum, letter) => vovels.includes(letter) ? sum + 1 : sum, 0);
}
console.log(checkVowel('wyindywidualizowany'));
       
      
!
999px

Console