css Audio - Active file-generic CSS - Active Generic - Active HTML - Active JS - Active SVG - Active Text - Active file-generic Video - Active header Love html icon-new-collection icon-person icon-team numbered-list123 pop-out spinner split-screen star tv

Pen Settings

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

You're using npm packages, so we've auto-selected Babel for you here, which we require to process imports and make it all work. If you need to use a different JavaScript preprocessor, remove the packages in the npm tab.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Use npm Packages

We can make npm packages available for you to use in your JavaScript. We use webpack to prepare them and make them available to import. We'll also process your JavaScript with Babel.

⚠️ This feature can only be used by logged in users.

Code Indentation

     

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

HTML Settings

Here you can Sed posuere consectetur est at lobortis. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.

      
       <h2>Zadanie 1</h2>
<p>Napisz funkcję, która będzie prostą wersją gry „Kamień, papier, nożyce”. Może to być wersja polska lub angielska. Funkcja jako argumenty przyjmuje dwa stringi („kamień”, „papier” lub „nożyce”), a następnie w formie alertu podaje wynik (czyli np. wypisuje „Gracz nr 1 wygrał” – zakładamy, że gracz numer 1 to osoba, która podała pierwszy string). Jeśli do funkcji zostanie podany nieodpowiedni argument, tj. taki, który nie jest ani kamieniem, ani papierem, ani nożycami, poinformuj o tym gracza wyświetlając alert z tekstem.</p>

<h2>Zadanie 2</h2>
<p>Napisz funkcję, która jako argumenty przyjmuje ciąg liczb. Liczba argumentów może być dowolna, ale nie mniejsza niż 2 (czyli musimy do funkcji podać minimum dwie liczby). Funkcja ma na celu zwrócić liczbę, która jest największa z podanego jako argumenty zbioru. Jeśli do funkcji zostaną podane argumenty, które nie są liczbami, powinien się wyświetlić odpowiedni komunikat informujący o tym, co należy podać do funkcji (w formie alertu lub console.loga).</p>

<h2>Zadanie 3</h2>
<p>Napisz funkcję, która przyjmuje jako argument jakieś słowo. Ma ona wypisać, ile samogłosek zawiera podane słowo. Jeśli do funkcji podano argument, który nie jest typu tekstowego, należy wyświetlić odpowiedni komunikat (w formie alertu lub console.loga).</p>
      
     
!
      
       function Gra_kpn(input1, input2) { // zapis nazwy funcji - nazwy funkcji w JS piszemy camelCasem

  function sprawdz(input1, input2) { //co sprawdź? czym jest input1 i input2?
    if (input1 === input2) {
      return '0'; // czym jest 0?
    }
    if (input1 === 'kamień') {
      if (input2 === 'nożyce') {
        return '1' // czym jest 1?
      } else {
        return '2' // czym jest 2?
      }
    }
    if (input1 === 'papier') {
      if (input2 === 'kamień') {
        return '1'
      } else {
        return '2'
      }
    }
    if (input1 === 'nożyce') {
      if (input2 === 'papier') {
        return '1'
      } else {
        return '2'
      }
    }

  }

  function wygranyjest() { // camelCase
    if (sprawdz(input1, input2) === '1') {
      return 'Wygrał gracz numer jeden'
    }
    if (sprawdz(input1, input2) === '2') {
      return 'Wygrał gracz numer dwa'; //albo używamy średnika albo nie używamy
    }
    if (sprawdz(input1, input2) === '0') {
      return 'Remis';
    }

  }

  return wygranyjest()
}
// brakuje zabezpieczenia w przypadku podania czegoś innego niż kamien/papier/nożyce
// kod mało czytelny i mało skalowalny
console.log(Gra_kpn('nożyce', 'nożyce'))


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function Liczby(nr) { //camelCase, nr jest nieużywane
  status = 0; // czym jest status? brak deklaracji zmiennej

  if (arguments.length > 2) {
    for (let i = 0; i < arguments.length; i++) { // zamiast imperatywnego fora lepiej użyć metod programowania funkcyjnego. Do utworzenia tablicy z argument użyć Array.prototype.splice.call(arguments) lub rest/spread operator.
      if (arguments[i] > status) {
        status = arguments[i]
      }
    }
  } else {
    console.log('podaj wiecej argumentów')
  }
  return 'największa liczba to' + status;
}
// brak zabezpieczenia w przypadku czegoś innego niż numer
console.log(Liczby(0, 1,3))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

function IleSamoglosek(str) {//camelCaase, czym jest str?
  policzone = 0; // co policzone? brak deklaracji zmiennej
  let samogloski = 'a,ą,e,ę ,o, ó, u, y,i'; // czemu let a nie const? czemu string a nie tablica?

  for (let s of str) { // nie uzywamy jedno literowych nazw zmiennych
    if (samogloski.includes(s)) {
      policzone++
    }
  }
  return policzone
  // brak zabezpieczenia w przypadku czegoś innego niż string
}

console.log(IleSamoglosek('ola ma kota'))
      
     
!
999px
🕑 One or more of the npm packages you are using needs to be built. You're the first person to ever need it! We're building it right now and your preview will start updating again when it's ready.
Loading ..................

Console