<div id="content">
  <h1>Så blir pensionen </h1>
  <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/2076398/kvinna.png" onerror=this.src="kvinna.png" alt="Sofia, 24">


  <p>Sofia, 20 år.</p>
  <p>Lön: 24&nbsp;000 kr/mån på heltid.</p>
  <br>
  <p>Att jobba deltid påverkar pensionen – dra i reglaget för att se vad som händer med Sofias pension vid olika deltidsprocent.</p>

  <!-- <input type="text" name="input" placeholder="Total pension per månad" id="inputlon" autocomplete="off"> -->

  <div id="slidecontainer">
   <form>
   <input type="range" min="20" max="100" step="5" value="100" class="slider" id="myRange" autocomplete="off" name="foo">

   <!-- To put output in bubble that follows slider -->
   <output for="foo" onforminput="value = foo.valueAsNumber;"></output>
  </form>


  </div>

  <div id="londiv" class="rutdiv"><span class="flyter"><label><input id="lon" type="text" size="5" readonly="readonly"/>Lön</label></span></div>

  <div id="pensiondiv" class="rutdiv"><span class="flyter"><label><input id="helpension" type="text" size="5" readonly="readonly"/>Pension</label></span></div>  <div id="procentdiv" class="rutdiv"><span class="flyter"><label><input id="procent" type="text" size="3" readonly="readonly"/>Pensionens andel av lönen</label></span></div>


  <br>

  <button id="semer">Om uträkningen</button>
  <div id="forutsattningar">
   <div id="kommentar">
    <p>Beräkningen utgår från att Sofia jobbar samma deltid hela livet, och är anställd i kommun eller landsting. Medellönen för undersköterskor i kommuner och landsting var 24&nbsp;720 kr/mån år 2016.</p><p>I pensionen ingår premiepension, inkomstpension, garantipension och tjänstepension. </p><p>På <a href="http://www.minpension.se" target="blank">www.minpension.se</a> kan du göra en personlig pensionsprognos.</p>
   </div>

   <table>
    <th colspan="2">Förutsättningar</th>
    <tr>
     <td>Ålder</td>
     <td>20</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Avtal</td>
     <td>AKAP-KL</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Arbetat sedan</td>
     <td>20</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Uttagstid allmän pension</td>
     <td>Livsvarigt</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Uttagstid tjänstepension</td>
     <td>Livsvarigt</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Avkastning premiepension</td>
     <td>2,10%</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Avkastning tjänstepension</td>
     <td>2,10%</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Löneutveckling</td>
     <td>0,00%</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Prisnivå</td>
     <td>2018 års</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Pensionsålder</td>
     <td>67</td>
    </tr>
   </table>
   <p>Källa: Min Pension</p>
  </div>

 </div>
/*#content {
 width: 100%;
 max-width: 732px;
 background-color: #f5f7f7;
 height: 100px;
}*/

* {
 padding: 0px;
 margin: 0px;
}

body {
 font-family: sans-serif;
 position: relative;
 width: 732px;
 max-width: 100vw;
 width: 100%;
 max-width: 732px;
}

h1 {
 font-size: 1.5em;
}

#content {
 background-color: #C1F0F6;
 max-width: 100vw;
 padding: 10px;
}

div#content p {
 width: 70%;
}

img {
 height: 260px;
 width: auto;
 /* width: 104px;
 height: auto; */
 right: 10%;
 position: absolute;
 top: 5px;
 /* vertical-align: top; */
 /* float: left; */
 /* display: block; */
}

table {
 margin-top: 5px;
}

th {
 /* background-color: #65909A; */
 background-color: #53868B;
 color: white;
 text-align: left;
 padding: 3px;
}

td {
 font-size: 0.8em;
 padding: 3px 5px 3px 3px;
}

tr:nth-child(odd) {
 background-color: white;
}

div#forutsattningar p {
 font-size: 0.8em;
 margin-top: 5px;
 padding-left: 3px;
 font-style: italic;
}


div.rutdiv {
 width: 50px;
 display: inline-block;
 margin-right: 30px;
 vertical-align: top;
}

span.flyter {
 float: left;
 font-size: 0.9em;
 margin-right: 10px;
}

div.rutdiv {
 margin-right: 40px;
}

div.rutdiv input {
 margin-top: 5px;
 margin-bottom: 5px;
 font-size: 1.2em;
 padding: 1px;
}

div#kommentar p {
 width: 100%;
 font-size: 0.9em;
 width: 100%;
}

div#kommentar {
  margin: 15px 0px 15px 0px;
}


#forutsattningar {
 display: none;
}

#slidecontainer {
  width: 380px; /* Width of the outside container */
  max-width: 90%;
  margin-top: 40px;
  margin-bottom: 20px;
  margin-left: 5px;
  margin-right: 10px;
}

/* The slider itself */
.slider {
  -webkit-appearance: none; /* Override default CSS styles*/
  margin-left: 0px;
  /*appearance: none;*/
  width: 100%; /* Full-width */
  height: 30px; /* Specified height */
  background: #FDFDFD;
  box-shadow: 2px 2px 5px;
  /*outline: none; /* Remove outline */
  opacity: 0.7; /* Set transparency (for mouse-over effects on hover) */
  -webkit-transition: .2s; /* 0.2 seconds transition on hover */
  transition: opacity .2s;
}

/* Mouse-over effects */
.slider:hover {
  opacity: 1; /* Fully shown on mouse-over */
}

/* The slider handle (use webkit (Chrome, Opera, Safari, Edge) and moz (Firefox) to override default look) */
.slider::-webkit-slider-thumb {
  -webkit-appearance: none; /* Override default look */
  appearance: none;
  width: 25px; /* Set a specific slider handle width */
  height: 25px; /* Slider handle height */
  border-radius: 5px;
  background: #05B8CC; /* Green background */
  cursor: pointer; /* Cursor on hover */
}

.slider::-moz-range-thumb {
  width: 25px; /* Set a specific slider handle width */
  height: 25px; /* Slider handle height */
  background: #05B8CC; /* Green background */
  cursor: pointer; /* Cursor on hover */
}


/* Output result in bubble that follows Slider */
output {
 position: absolute;
 /* background-image: linear-gradient(#444444, #999999); */
 background-color: black;
 border-style: solid;
 border-color: white;
 border-width: 1px;
 width: 40px;
 height: 30px;
 text-align: center;
 color: white;
 border-radius: 10px;
 display: inline-block;
 font: bold 15px/30px Arial;
 bottom: 120%;
 left: 0;
}form {
 position: relative;
 }
var slider = document.getElementById("myRange");
// var output = document.getElementById("demo");
var deltidslon = document.getElementById('lon');
var minlon = 24000;
var helpension = document.getElementById('helpension');
var procent = document.getElementById('procent');
var semerknapp = document.getElementById('semer');
var forutsattningar = document.getElementById('forutsattningar');
// output.innerHTML = slider.value + "%"; // Display the default slider value

var siffror = {
 100: {
  Premiepension: 1930,
  Inkomstpension: 8470,
  Garantipension: 1110,
  Tjänstepension: 2910
 },
 95: {
  Premiepension: 1840,
  Inkomstpension: 8040,
  Garantipension: 1330,
  Tjänstepension: 2770
 },
 90: {
  Premiepension: 1740,
  Inkomstpension: 7620,
  Garantipension: 1560,
  Tjänstepension: 2630
 },
 85: {
  Premiepension: 1640,
  Inkomstpension: 7200,
  Garantipension: 1780,
  Tjänstepension: 2490
 },
 80: {
  Premiepension: 1550,
  Inkomstpension: 6770,
  Garantipension: 2010,
  Tjänstepension: 2350
 },
 75: {
  Premiepension: 1450,
  Inkomstpension: 6350,
  Garantipension: 2230,
  Tjänstepension: 2200
 },
 70: {
  Premiepension: 1350,
  Inkomstpension: 5930,
  Garantipension: 2460,
  Tjänstepension: 2060
 },
 65: {
  Premiepension: 1260,
  Inkomstpension: 5500,
  Garantipension: 2680,
  Tjänstepension: 1920
 },
 60: {
  Premiepension: 1160,
  Inkomstpension: 5080,
  Garantipension: 2900,
  Tjänstepension: 1780
 },
 55: {
  Premiepension: 1060,
  Inkomstpension: 4660,
  Garantipension: 3130,
  Tjänstepension: 1640
 },
 50:  {
  Premiepension: 970,
  Inkomstpension: 4230,
  Garantipension: 3410,
  Tjänstepension: 1500
 },
 45: {
  Premiepension: 870,
  Inkomstpension: 3810,
  Garantipension: 3880,
  Tjänstepension: 1360
 },
 40: {
  Premiepension: 770,
  Inkomstpension: 3390,
  Garantipension: 4340,
  Tjänstepension: 1220
 },
 35: {
  Premiepension: 680,
  Inkomstpension: 2960,
  Garantipension: 4810,
  Tjänstepension: 1080
 },
 30: {
  Premiepension: 580,
  Inkomstpension: 2540,
  Garantipension: 5280,
  Tjänstepension: 940
 },
 25: {
  Premiepension: 480,
  Inkomstpension: 2120,
  Garantipension: 5750,
  Tjänstepension: 800
 },

 20: {
  Premiepension: 390,
  Inkomstpension: 1690,
  Garantipension: 6220,
  Tjänstepension: 660
 }

}

deltidslon.value = 24000;
helpension.value = siffror[100].Premiepension + siffror[100].Inkomstpension + siffror[100].Garantipension + siffror[100].Tjänstepension;
procent.value = Math.round((helpension.value/deltidslon.value)*100) + "%";// Update the current slider value (each time you drag the slider handle)
slider.oninput = function() {
  helpension.value = siffror[this.value].Premiepension + siffror[this.value].Inkomstpension + siffror[this.value].Garantipension + siffror[this.value].Tjänstepension;
  deltidslon.value = (24000 * this.value) / 100;
  procent.value = Math.round((helpension.value/deltidslon.value)*100) + "%";

}
// Function to present slider value in bubble that follows slider
// https://css-tricks.com/value-bubbles-for-range-inputs/ (Dave Olsens vanilla js adaptation)

function modifyOffset() {
  var el, newPoint, newPlace, offset, siblings, k;
  width  = this.offsetWidth;
  newPoint = (this.value - this.getAttribute("min")) / (this.getAttribute("max") - this.getAttribute("min"));
  // was originally -1, changed to -5 to push starting point to left
  offset  = -4;
  if (newPoint < 0) { newPlace = 0; }
  else if (newPoint > 1) { newPlace = width; }
  else { newPlace = width * newPoint + offset; offset -= newPoint;}
  siblings = this.parentNode.childNodes;
  for (var i = 0; i < siblings.length; i++) {
    sibling = siblings[i];
    if (sibling.id == this.id) { k = true; }
    if ((k == true) && (sibling.nodeName == "OUTPUT")) {
      outputTag = sibling;
    }
  }
  outputTag.style.left    = newPlace + "px";
  outputTag.style.marginLeft = offset + "%";
  outputTag.innerHTML    = this.value + "%";
}

function modifyInputs() {

  var inputs = document.getElementsByTagName("input");
  for (var i = 0; i < inputs.length; i++) {
    if (inputs[i].getAttribute("type") == "range") {
      inputs[i].onchange = modifyOffset;

      // the following taken from http://stackoverflow.com/questions/2856513/trigger-onchange-event-manually
      if ("fireEvent" in inputs[i]) {
        inputs[i].fireEvent("onchange");
      } else {
        var evt = document.createEvent("HTMLEvents");
        evt.initEvent("change", false, true);
        inputs[i].dispatchEvent(evt);
      }
    }
  }
}

modifyInputs();

semer.addEventListener("click", function() {
 if (forutsattningar.style.display === "block") {
   forutsattningar.style.display = "none";
   semer.innerHTML = "Om uträkningen";
 }
 else {
  forutsattningar.style.display = "block";
  semer.innerHTML = "Dölj kommentaren";
 }

} )

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.