Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel is required to process package imports. If you need a different preprocessor remove all packages first.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <p id="intro">Kommentar på Lars Berns <a target="_blank" href="https://anthropocene.live/2016/04/11/mangfald-istallet-for-enfald/">inlägg</a> på bloggen Anthropocene, 11 april 2016. Bern bad mig att publicera min kommentar på annat ställe än kommentarsfältet, p.g.a. kommentarens längd. Länken till denna har dock inte publicerats där och inte heller har en replik erhållits.<br /><br /><br /><br /></p>

<p>Hej Anthropocene,<br /><br /></p>

<p>Det finns säkerligen korn av sanningar, eller korn av korn av sanningar, i det mesta av detta gripande narrativ, även vad gäller klimatstörningarna. Men för de senare skulle jag säga att det inte handlar om att hotet är fabricerat utan att lösningarna olyckligtvis både medvetet och omedvetet modellerades utefter nedrustningsavtal, Montreal-protokollet (ozon) och utsläppshandeln för sur nederbörd. Detta innebär ett problematiskt fokus på utsläppen, d.v.s. växthus<span>gaserna</span> – och därmed på individen – snarare än på bolagen och de samhälleliga institutionerna bakom <span>extraheringen</span> av de fossila bränslena. Detta var så klart väldigt praktiskt för fossilbolagen och, visst, säkerligen också för en mängd tillverkare av diverse petrokemiska produkter (läkemedel, konstgödsel etc). Sedan hade det säkert lika mycket att göra med att ingen för tjugofem år sedan riktigt till fullo förstod det unika i problemet.</p>

<p>Kritiken av Big Food och Monsanto (glyfosat) kan jag skriva under på, och då inte bara p.g.a. den stora miljöförstöring, klimatpåverkan, hälsopåverkan och det djurlidande som denna industri ger upphov till.</p>

<p>Att jämföra klimatstörningarna med fetmaepidemin är intressant. Inte rimligt, men intressant. Visst, det finns vissa likheter – ett fåtal stora bolag styr utbudet och säljer in trenden, problemet uppstår via beroende- och belöningsmekanismer, och det är ett globalt problem som bara ser ut att bli värre – men tidsskalorna, problemets omfattning och de tillgängliga lösningarna är extremt olika. Fetmaepidemin skulle vi kunna stoppa på ett årtionde, kanske två. Klimatstörningarna är här för att stanna och utgör ett multivalent problem med stora svårigheter att angripa. Det är naturligtvis inte heller lika synligt eller enkelt att pinpointa som fetmaepidemin. Vi kan vid en viss punkt förhoppningsvis stoppa klimatstörningarna från att bli värre, och det måste vi, men de är redan här och vi kommer se mycket mer av dem. Hur man än ser på det utgör de alltså ett SVÅRARE problem att lösa, även om klimatstörningarna bara (får vi hoppas på och arbeta hårt för) skulle stiga ytterligare en grad Celcius detta århundrade.</p>

<p>På tal om detta är det olyckligt att Bern utger sig från att ha vetenskapen på sin sida och sedan drar till med denna utsaga. Faktiskt påminns jag om en blandning av punkt 2 och 3 av Gandhis (om det nu var han) klassiska citat:<br />
  “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”</p>

<p>Eller som klimatomställningens oövertygades fem kronologiska argument, där steg 3 och 4 är aktuella:</p>
   <blockquote>1. Klimatstörningarna existerar inte<br />
   2. Människan är inte deras orsaker<br />
   3. De utgör inte ett problem för oss<br />
   4. Vi kan inte avvärja dem<br />
   5. Det är för sent att göra något</blockquote>
   
<p>För med nuvarande tankesätt är kanske tyvärr denna punkt 5 mer trolig än Gandhis punkt 4, tyvärr. För vinsten är långt borta. Enligt IPCC 2013 The Physical Science Basis (det är för övrigt bara i författandet av rapporternas Summary for Policymakers som tjänstemän är inblandade) skulle detta kräva att det lägsta av de fyra beräknade RCP-scenarierna [<a target="_blank" href="http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914">SMHI:s förklaring</a>], RCP 2.6, slår in, och dessutom att det gör det i den undre halvan av sitt projekterade temperaturspann [se kapitel 12 i <a target="_blank" href="http://ipcc.ch/report/ar5/wg1/">IPCC-rapporten</a>]. Detta skulle bl.a. kräva att koldioxidutsläppen kulminerar år 2020, vilket så klart är oerhört långt ifrån vad ländernas utfästelser vid Parismötet innebär.</p>

<p>En av Berns "källor" är Kungliga vetenskapsakademins uttalande om klimatvetenskapens bästa tillgängliga kunskap från 2015. Det är en mycket bra källa i mina ögon, men den stödjer överhuvudtaget inte Berns slutsatser. Den andra refererade källan är en tysk hemsida för klimatomställningens oövertygade, som han använder för att hävda att solaktiviteten minskar – trots att den första källan, KVA, skriver att:</p>

  <blockquote>"There are no reliable indications from satellite measurements of any long-term variations in solar radiation, except for the sunspots’ well-known 11-year cycle. Available measurements from the last 30 years have shown that the variation in total solar radiation over the three last 11-year periods has been less than 1 part per thousand. However, measurements have been conducted for too short a time to confirm or contradict the previous indirect estimations of variation in solar radiation over longer periods of time, based on the number of sunspots and cosmogenic isotopes."</blockquote>

<p>Bern nämner inte heller att även KVA:s tolkning av IPCC:s 1–4 gradersprojektion kan läsas som att det är mer sannolikt att vi landar i den högre änden av spannet, eftersom det lilla vi vet om hur stigande temperaturer och koldioxidhalt påverkar molnbildning tyder på att det blir en förstärkt uppvärmning.</p>

<p>Slutligen är det lömskt att klandra miljörörelserna för att inte ta tag i fetmaepidemin. De bakomliggande orsakerna är så klart relevanta för miljön, som sagt, men på ytan ser det mer ut som ett hälsoproblem som är hälsorörelsens att ta tag i. Det är lite samma sak som att klandra Greenpeace och kalla dem hycklare för att de inte pratar mer om vilket enormt hälsoproblem som inomhusluftföroreningar är. En viktig fråga, ja, men inte riktigt deras mandat. Det är med andra ord märkligt att ställa problemen emot varandra – faktiskt just ett sådant distraheringstrick som Bern anklagar Big Food och Big Pharma för (och jag är knappast ett stort fan av dem). Ska vi sluta arbeta för att minska inomhusluftföroreningar? Nej. Ska vi sluta bekämpa IS? Nej. Ska vi ge upp inför Big Pharma och Big Food? Nej. Har vi som personer svårt att fokusera på mer än ett stort problem samtidigt? Ja. Är detta anledning att på kollektiv nivå enbart fokusera på ett problem åt gången? Nej. Innebär motverkande av klimatförändringar enbart kostnader? Nej – tvärtom: det kan t.ex. bidra till att åstadkomma mindre risk för de många hälsokonsekvenser som kliamtstörningarna kan medföra. Dessutom skulle det vara ett steg i rätt riktning att skapa en hållbar inhemsk matproduktion.</p>

<p>På tal om mandat är det också ett stort misstag att arbetet mot klimatstörningarna har blivit så förknippat med miljörörelsen, vilket gör det till en miljöfråga snarare än en inkluderande fråga som alla inser att det är värt att förhindra och förbereda inför. Även att det blivit så här är så klart både medvetet och omedvetet – det är ofta tacksamt att ha en syndabock, särskilt om den också kan agera alibi.</p>

<p>Denna krönikas essens är alltså en falsk motsättning mellan två stora problem, kryddad med selektiva tolkningar om en av de absolut mest rigorösa och konservativa (som i försiktiga) vetenskaperna. Till vilket syfte? Vad har vi att förlora på att bli självförsörjande på energi, på att förbättra skogsskyddet, på att minska resursslöseriet, på att bygga trevligare städer eller på att rena vårt vatten och vår luft?</p>

<p id="outro"><br /><br />MVH Tim Isaksson</p>
       
      
!

CSS

       
        body { max-width: 700px; padding: 2em; margin: 0 auto; }

p#intro { font-size: 11px; }

span { font-style: italic; }

p#outro { text-align: right; }
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console