Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URLs added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using its URL and the proper URL extension.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Auto Save

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <div id="src1" hidden><!-- https://eo.wikipedia.org/wiki/Patro_nia -->
Patro Nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu via nomo.
Venu via Regno.
Fariĝu via volo,
kiel en la ĉielo tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Amen. 
</div>
<div id="src2" hidden><!-- https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto -->
Esperanto, origine la Lingvo Internacia, estas la plej disvastiĝinta internacia planlingvo.
La nomo de la lingvo venas de la kaŝnomo “Doktoro Esperanto„ sub kiu la juda kuracisto Ludoviko Lazaro Zamenhofo en la jaro mil okcent okdek sep publikigis la bazon de la lingvo. La unua versio, la rusa, ricevis la cenzuran permeson disvastiĝi en la dudek sepa de julio; ĉi tiun daton oni konsideras la naskiĝtago de Esperanto. Li celis kaj sukcesis krei facile lerneblan neŭtralan lingvon, taŭgan por uzo en la internacia komunikado; la celo tamen ne estas anstataŭigi aliajn, naciajn lingvojn.
En mil okcent okdek sep Esperanton parolis nur manpleno da homoj; Esperanto havis unu el la plej malgrandaj lingvokomunumoj de la mondo. Ĝi funkciis dekomence kiel lingvo de alternativa komunikado kaj de arta kreipovo.
</div>
<div id="proust1" hidden><!-- http://jxvasxe.free.fr/tradukoj/la-vojo-de-svan-eo.htm -->
Dum jaroj mi enlitiĝis en frua horo. Iafoje tuj post forblovo de la kandelo miaj okuloj fermiĝis tiel rapide, ke tempo ne estis por diri: „mi endormiĝas”. Kaj post horduono min vekis la penso, ke nun estas tempo por nokta ripozo; mi gestis por demeti la libron, kiun mi ankoraŭ image tenis en la manoj, kaj por forblovi la lumon; mi daŭre dum la dormo pripensis la temon de mia legaĵo, sed la ideoj iom strange forkliniĝis; al mi ŝajnis, ke mi mem estas tio, kion la verko priparolas: iu preĝejo, iu muzika kvarteto, la rivaleco inter Francisko la unua kaj Karlo la kvina. Ĉi tiu iluzio plu vivis kelkajn sekundojn post mia vekiĝo; ĝi ne ŝokis la prudenton sed pezis kiel vualo sur la okuloj kaj pretervidigis, ke la kandelo ne plu lumas. Poste ĝi fremdiĝis al mi, kiel pensoj de antaŭa vivo fremdas al nova korpo. La temo de la libro disiĝis de mi, ĝin mi libere povis konsideri aŭ ne; mi baldaŭ retrovis vidpovon kaj miris, ke ĉirkaŭ mi regas senlumeco milda kaj refreŝiga al la okuloj kaj egale aŭ pli milda al la spirito, al kiu ĝi prezentiĝas kiel senkaŭza, nekomprenebla afero, kiel afero obskura.
</div>
<div id="proust2" hidden>
Mi scivolis pri la horo; mi aŭdis, kiel pli aŭ malpli proksime trajno fajfas, kaj ĝi – simile al birda kanto en arbaro – sentigas la distancon, priskribas la vaston de la senhoma kamparo, tra kiu vojaĝanto hastas al la loka stacio, kaj impreson pri la vojeto, kiun li estas iranta, enpremos en lian memoron la vigleco ricevata de tiu nefamiliara ĉirkaŭaĵo, de tiuj nekutimaj agoj, de freŝa interparolo kaj adiaŭo sub aliula lampo, lin plu akompanante en la nokta silento ĝis la baldaŭa dolĉeco de rehejmiĝo.
</div>
<div id="proust3" hidden>
Milde mi alpremis mian vangon al la bela vango de kapkuseno, kies pleneco kaj freŝeco similas al vango infana. Mi frotfajrigis alumeton por okuli al la poŝhorloĝo. Noktomezo proksimas. Nun estas la horo kiam malsananto, kiu pro ia devo vojaĝas kaj trovis liton en nekonata hotelo, vekiĝas pro krizo kaj ĝojas, ke sub la pordo tagluma strio aperas. Feliĉe mateno jam venas! Post momento servistoj ekoficos, li sonorigos, ili venos kaj donos al li la necesan helpon. La espero pri flegoj firmigas lin kontraŭ doloro. Ĝuste nun li eble aŭdas ies paŝojn, ili sonas ĉiam pli proksime, kaj poste foriras. La tagluma strio sub lia pordo malaperis. Estas noktomezo; oni ĵus estingis la gaslampojn, la lasta servisto foriris, kaj venas tuta nokto da sufero sen kuraco.
</div>
<table border="0">
 <tr>
  <td>
   <select id="sentence">
    <option value="_">blank</option>
    <option value="src1" select>Patro Nia</option>
    <option value="src2">La Lingvo Internacia</option>
    <option value="proust1">Proust 1</option>
    <option value="proust2">Proust 2</option>
    <option value="proust3">Proust 3</option>
   </select>
  </td>
  <td><select id="voice"></select></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><textarea id="src" rows="20" cols="60" spellcheck="false"></textarea></td>
  <td><textarea id="dst" rows="20" cols="60" spellcheck="false"></textarea></td>
 </tr>
 <td align="right"><button id="btnConvert">Convert</button></td>
 <td><button id="btnSpeak">Speak</button></td>
</table>
<p>
 for <a href="https://github.com/7shi/web-tts">web-tts</a><br>
 <textarea id="dst2" rows="20" cols="60" spellcheck="false"></textarea>
</p>
<hr>
<a href="https://github.com/7shi/conlang-tts">GitHub Repository</a>

       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        // CC0 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

let voices = [];
let speaking = false;
if (window.speechSynthesis) init();

async function init() {
 await initVoices();
 setVoices("sk", voice, btnSpeak);
 sentence.addEventListener("change", setExampleText);
 btnConvert.addEventListener("click", convert);
 btnSpeak.addEventListener("click", () => speak(voice, dst, btnSpeak));
}

function setExampleText() {
 const id = sentence.selectedOptions[0].value;
 src.value = id == "_" ? "" : document.getElementById(id).innerText.trimStart();
 convert();
}

function convert() {
 [dst.value, dst2.value] = eo2sk(src.value);
}

// Esperanto

class Parser {
 constructor(src) {
  this.src = src;
  this.pos = 0;
 }
 peek() {
  return this.src[this.pos];
 }
 read() {
  return this.src[this.pos++];
 }
 next() {
  this.pos++;
 }
}

const phonemes = (function () {
 let ret = {};
 function set(phs) {
  for (const ph of phs.split(" ")) {
   let [p1, p2] = ph.split(",");
   ret[p1] = p2;
  }
 }
 set("a,a b,b c,c ĉ,č d,d e,e f,f g,g ĝ,dž h,h");
 set("ĥ,ch i,i j,j ĵ,ž k,k l,l m,m n,n o,o p,p");
 set("r,r s,s ŝ,š t,t u,u ŭ,u v,v z,z");
 return ret;
})();

function isVowel(ph) {
 return "aeiou".includes(ph);
}

function syllablize(phs) {
 const p = new Parser(phs.reverse());
 let ret = [];
 let cur = [];
 let ph;
 while ((ph = p.read())) {
  cur.unshift(ph);
  if (!isVowel(ph)) continue;
  let c1 = p.peek();
  if (c1 && !isVowel(c1)) {
   p.next();
   cur.unshift(c1);
   let c2 = p.peek();
   if (c2 && !isVowel(c2)) {
    if ("lr".includes(c1) && c2 != c1) {
     p.next();
     cur.unshift(c2);
    } else {
     let cc = c2 + c1;
     if (["kv", "gv", "dz"].includes(cc)) {
      p.next();
      cur.unshift(c2);
     }
    }
   }
  }
  ret.unshift(cur);
  cur = [];
 }
 if (cur.length) {
  if (ret.length) {
   ret[0] = cur.concat(ret[0]);
  } else {
   ret = [cur];
  }
 }
 return ret;
}

function subseq(syls, i, j) {
 return (
  syls[i].slice(j + 1).join("") +
  syls
   .slice(i + 1)
   .flat()
   .join("")
 );
}

function eo2sk1(syls) {
 const len = syls.length;
 const lastl = len ? syls[len - 1].length : 0;
 const lastR = lastl && syls[len - 1][lastl - 1] == "r";
 for (let i = 0; i < len; i++) {
  const syl = syls[i];
  let ac = len == 1 ? !lastR : i == len - 2;
  for (let j = 0; j < syl.length; j++) {
   const ph = syl[j];
   let ph2;
   if (ac && isVowel(ph)) {
    if (!/^[mn][tdkg]/.test(subseq(syls, i, j))) {
     ph2 = "áéíóú"["aeiou".indexOf(ph)];
    }
   } else {
    ph2 = phonemes[ph];
   }
   if (ph2) syl[j] = ph2;
  }
 }
 return syls;
}

function eo2skw(phs) {
 return eo2sk1(syllablize(phs)).flat().join("")
  .replace(/ii/g, "i-i")
  .replace(/ee/g, "e-e")
  .replace(/^í(?=.$)/, "i")
  .replace(/^espé/, "s-pé")
  .replace(/^ci(?=[eé])/, "tsi")
  .replace(/^blind/, "blinnd")
  .replace(/^ómn/, "omn")
  .replace(/^sub(?=[áéíó])/, "ssub")
  .replace(/^ce(?![aeiou])/, "tse")
  .replace(/r$/, "rr")
  .replace(/l$/, "ll")
  .replace(/k$/, "k'")
  .replace(/nso$/, "nsoo")
  .replace(/dis$/, "diss")
  .replace(/(?<=.)au$/, "aw")
  .replace(/ró$/, "ro")
  .replace(/ré$/, "re")
  .replace(/óo$/, "ó-o")
  .replace(/íno$/, "í-no")
  .replace(/([td])e$/, "-$1e")
  .replace(/so$/, "ssoo")
  .replace(/son$/, "ss-on")
  .replace(/lúas$/, "lú-ass")
  .replace(/s(?=[aeiu])$/, "ss")
  .replace(/ár(?![-raeiou])/, "ar")
  .replace(/ez$/, "ezz")
  .replace(/ue$/, "u-e")
  .replace(/(?<=ž)ácas$/, "aatsas")
  .replace(/c(?=[ae]s?$)/, "ts")
  .replace(/(?<=..)í(?=[aeiou])$/, "ii")
  .replace(/nd/, "ndd")
  .replace(/ddes$/, "des")
  .replace(/ns/, "nss")
  .replace(/ds/g, "dss")
  .replace(/nš/g, "n-š")
  .replace(/ándž/, "andž")
  .replace(/éks/, "eks")
  .replace(/éns/, "ens")
  .replace(/ml/g, "m-l")
  .replace(/(?<!^u)ld/g, "l-d")
  .replace(/sc/g, "stc")
  .replace(/stcí/, "scii")
  .replace(/[eé]nc/, "ents")
  .replace(/áwg/, "awg")
  .replace(/(?<=[aeiou])c(?=[eé])/, "ts")
  .replace(/(?<!á)c(?=[oó])/, "ts")
  .replace(/c(?=[oó])/, "tc")
  .replace(/éc/, "é-c")
  .replace(/ésm/g, "é-sm")
  .replace(/áng/, "aang")
  .replace(/ásk/, "ask")
  .replace(/ánc/, "anc")
  .replace(/émd/, "emd")
  .replace(/strí/, "striji")
  .replace(/autór/, "autoor")
  .replace(/súr/, "sur")
  .replace(/érv/, "erv")
  .replace(/írg/, "irg")
  .replace(/íca/, "ítsa")
  .replace(/faí/, "faii")
  .replace(/salvé/, "ssalvé")
  .replace(/decé/, "de-cé")
  .replace(/úrv/, "uurv")
  .replace(/ó-t/, "oo-t")
  .replace(/ksh/g, "ks-h")
  .replace(/fier/g, "fieer")
  .replace(/(?<=.[ft])r(?=[éo])/g, "rr")
  .replace(/ur(?!r)/g, "urr")
  .replace(/úl(?![aeiou])/, "ul")
  .replace(/(?<![nk])úl(?=[aeiou])/, "úul")
  .replace(/šám(?=[aiu])/, "ša-am")
  .replace(/(?<=..)nl/g, "nnl")
  .replace(/^és(?=[aeiou])/, "eess")
  .replace(/(?<=ré)s(?=[aeiou])/, "ss")
  .replace(/(?<!r)és(s?)(?=[aeiou])/, "éess");
}

const specials = {
 // Esperanto and Ido
 la: "la",
 da: "da",
 de: "de",
 di: "di",
 do: "do",
 du: "du",
 en: "n",
 ne: "ne",
 un: "unn",
 sed: "sed",
 sep: "sep",
 dek: "dek",
 pli: "pli",
 mil: "mill",
 nun: "nun",
 amis: "ám-is",
 ho: "hoó",
 je: "je",
 ke: "kke",
 tra: "tra",
 trans: "trans",
 troa: "tro-oa",
 // Esperanto
 jes: "jes",
 aŭ: "a-u",
 ĉi: "či",
 ĝi: "dži",
 ĝin: "džin",
 taŭgan: "táwgan",
 kun: "kun",
 strange: "straange",
};

function normalize(ch) {
 if (!ch) return ch;
 ch = ch.toLowerCase();
 if (ch.match(/[a-z]/) || ch in phonemes) return ch;
 if (ch.match(/[éèê]/)) return "e";
 return null;
}

function eo2sk(s) {
 s = s
  .replace(/cx/g, "ĉ")
  .replace(/gx/g, "ĝ")
  .replace(/hx/g, "ĥ")
  .replace(/jx/g, "ĵ")
  .replace(/sx/g, "ŝ")
  .replace(/ux/g, "ŭ")
  .replace(/C[xX]/g, "Ĉ")
  .replace(/G[xX]/g, "Ĝ")
  .replace(/H[xX]/g, "Ĥ")
  .replace(/J[xX]/g, "Ĵ")
  .replace(/S[xX]/g, "Ŝ")
  .replace(/U[xX]/g, "Ŭ");
 let ret1 = "", ret2 = "";
 function f(s) {
  let cur = "";
  let phs = [];
  const p = new Parser(s);
  let ch;
  do {
   ch = p.read();
   let chl = normalize(ch);
   if (chl) {
    cur += ch;
    phs.push(chl);
   } else if (cur && (ch == "'" || ch == "’")) {
    cur += ch;
   } else {
    if (cur.length) {
     let s = specials[cur.toLowerCase()] ?? eo2skw(phs);
     ret1 += s;
     ret2 += '<span s="' + s + '">' + cur + '</span>';
     cur = "";
     phs = [];
    }
    if (ch) {
     ret1 += ch;
     ret2 += ch;
    }
   }
  } while (ch);
 }
 for (let i = 0; i < s.length;) {
  let ss = s.substring(i);
  let m1 = ss.match(/(<span.*?>)(.*?)(<\/span>)/);
  if (m1) {
   f(ss.substring(0, m1.index));
   let m2 = ss.match(/<span.*? s="(.*?)"/);
   if (m2) {
    ret1 += m2[1];
    ret2 += m1[0];
   } else {
    ret2 += m1[1];
    f(m1[2]);
    ret2 += m1[3];
   }
   i += m1.index + m1[0].length;
  } else {
   f(ss);
   break;
  }
 }
 return [ret1, ret2];
}

// Web Speech API

async function initVoices() {
 if (voices.length) return;
 voices = speechSynthesis.getVoices();
 if (!voices.length) {
  await new Promise((resolve, reject) =>
   speechSynthesis.addEventListener("voiceschanged", resolve)
  );
  voices = speechSynthesis.getVoices();
 }
}

function addOption(select, text) {
 const opt = document.createElement("option");
 opt.text = text;
 select.appendChild(opt);
 return opt;
}

function setVoices(lang, select, button) {
 let sel;
 const targets = voices.filter((v) => v.lang.startsWith(lang));
 for (const v of targets) {
  let opt = addOption(select, v.name);
  opt.voice = v;
  if (v.name.includes("(Natural)")) sel = opt;
 }
 if (sel) sel.selected = true;
 if (targets.length == 0) {
  addOption(select, "Microsoft Edge Required");
  button.disabled = true;
 }
}

async function speak(select, textarea, button1, button2) {
 if (speaking) {
  speechSynthesis.cancel();
  return;
 }
 const opt = select.selectedOptions;
 if (!opt.length || !opt[0].voice) return;
 speaking = true;
 let tc = button1.textContent;
 button1.textContent = "Stop";
 if (button2) button2.disabled = true;
 await new Promise((resolve, reject) => {
  const u = new SpeechSynthesisUtterance(textarea.value);
  u.voice = opt[0].voice;
  u.lang = u.voice.lang;
  u.onend = resolve;
  u.addEventListener("boundary", (e) => {
   if (e.name != "word") return;
   textarea.focus();
   textarea.setSelectionRange(e.charIndex, e.charIndex + e.charLength);
  });
  speechSynthesis.speak(u);
 });
 textarea.setSelectionRange(0, 0);
 speaking = false;
 button1.textContent = tc;
 if (button2) button2.disabled = false;
}

       
      
!
999px

Console